14/11/17  Tin của trường  10
Chào mừng ngày 20/11
 25/04/16  Tin của trường  204
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Vĩnh Hải 3.